Vedr. betaling for barnehageplass

Regjeringa har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehageplass så lenge de er stengt på grunn av koronautbruddet. Mobarn har allerede sendt ut faktura for mars måned med forfall 20. mars. Den må du betale. Dette gjelder både for plass og kostpenger. Mobarn vil redusere beløpet på neste faktura for de dagene barnehagene har vært stengt i mars.

Alle landets barnehager har vært stengt siden 12. mars og stengingsvedtaket er av myndighetene utvidet til å gjelde frem til 13. april. Det tas forbehold om at dette kan bli utvidet ytterligere.

Ut ifra dette skal det ikke betales for faktura i april, og ved eventuell forlengelse av stenging vil dette bli korrigert for på første faktura etter åpning.

Oppdatert 25.03.20.