Velkommen til Mobarn

Mobarn SA er et samvirkeforetak med 12 barnehager, 43 avdelinger, ca. 750 plasser og ca. 240 ansatte pr. dato. Barnehagene ligger i kommunene Molde, Fræna og Averøy.

Alle Mobarns barnehager har åpent fra kl. 7.00 - 17.00, med unntak av Røsandåsen Barnehage som har åpent fra kl. 6.45 - 17.00. Ca. 200 personer er ansatt i Mobarn. Barnehagene har kun 3 stengte planleggingsdager per år. Resterende planlegging foregår utenfor ordinær åpningstid