Andel i Mobarn

Mobarn SA er et samvirkeforetak hvor foreldre og firma er eiere.

Private andelseiere:
Alle kan bli andelseiere i Mobarn. Det er ikke krav om andel for å søke barnehageplass, men man må kjøpe en andel for å kunne benytte barnehageplassen. For private andelseiere koster en andel kr. 300,-. Dette er et engangsbeløp uten årsavgift. Ved kjøp av andel blir ansiennitetsdato fra den dagen andelen er betalt.                                                              

Mobarn er med i samordnet opptak i tre kommuner, Molde, Fræna og Averøy, hvor Mobarn har barnehager. Opptak i Mobarn skjer på grunnlag av ansiennitet på andel. Det prioriteres etter ansiennitetsdato.

Når et barn slutter i barnehagen, blir ansienniteten nullstilt, altså satt til barnets sluttdato. Ny ansiennitet bygges opp og andelen kan derfor benyttes til yngre søsken. Ledige andeler kan også overføres til nærstående familiemedlemmer.

Juridiske andelseiere.
Det koster kr. 1100,- for firma å bli medlem i Mobarn. Disse kalles juridiske andelseiere. Ansienniteten på andeler som eies av juridiske andelseiere nullstilles hvert sjette år. Dette fordi det ikke skal oppstå en situasjon der opptak av barn som har firmaandeler alltid skal komme foran private eiere.

Hvis et barn med firmaandel slutter , kan firmaet bruke plassen til et nytt barn av sine ansatte, men Mobarn må godkjenne det for hver gang siden det skal passe inn i aldersgruppen i barnehagen.

Flere firma har kjøpt andeler i Mobarn for å kunne gi sine ansatte større muligheter til barnehageplass.

Kjøp andel i Mobarn
Hvis du ikke allerede har en andel, kan du kjøpe en andel her. Andelen bør stå på den av foreldrene som skal ha skattefradraget. Andelen koster kr. 300,- for private og kr. 1100,- for firma 

Overføring av andel
Andel kan kun overføres fra slektninger i rett opp eller nedstigende linje og mellom søsken. Du kan søke om dette ved å fylle ut skjemaet. Andelseier vil motta en E-post med forespørsel om å bekrefte at andelen kan overføres i hht. søknad. Faktura for overføring av andel kr. 375,- sendes ny andelseier. Nytt andelsbevis sendes så snart gebyret er betalt. 

Flyttemelding
Dersom du har endret adresse er det fint om vi får registrert dette i vårt system.

Opptakskriterier
Ved tildeling av barnehageplass følges disse opptakskriterier.


Spørsmål i forhold til andeler kan rettes til Marianne Flydahl, tel. 971 31750 eller på e-post