Om oss

Mobarn har lang erfaring med barnehagedrift, og jobber kontinuerlig med å være det beste stedet å være, leke og lære. Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Fræna og Averøy.

Mobarn er et samvirkeforetak som eies av foreldre og firma. Vi jobber for å fremme våre andelseiere sin interesse: høy kvalitet i barnehagene våre. Evt. overskudd tilbakeføres driften, slik at det kommer barna i barnehagene til gode.

Mobarn har 12 barnehager i kommunene Molde, Fræna og Averøy. Hos oss finner du både små to-avdelingsbarnehager og større fagmiljø med fire, fem og seks avdelinger. I en av våre barnehager har vi også egen barnehagebuss som benyttes som mobil friluftsavdeling. Hver barnehage har egen styrer. Mobarn har egen barnehagesjef og to barnehagerådgivere.

Alle våre barnehager er sertifiserte miljøfyrtårn.

Antall ansatte: ca. 220  Antall barn: ca. 720

 Hvorfor velge en Mobarn-barnehage?
- Trygg plattform for barnet ditt.
- God bemanningstetthet.
- Åpningstider mandag-fredag 07-17.
- Kun 3 stengte planleggingsdager i året.
- Høy score på nasjonale brukerundersøkelser.