Kontakt

Mobarns administrasjon har kontor i Hamnegata 8b i Molde. Administrasjonen består av barnehagesjef og 2 barnehagerådgivere. I tillegg kjøper Mobarn tjenester av MOBO slik som regnskap, lønn, teknisk og vaktmestertjenester.

Barnehagesjef: Marie Løkvik tel. 922 51 236 marie.lokvik@mobarn.no

Barnehagerådgiver: Torill Frantzen, tel. 922 03 789 torill.frantzen@mobarn.no
Barnehagerådgiver: Mali G. Gundersen, tel. 413 22 757 mali.grotli.gundersen@mobarn.no
Barnehagerådgiver: Laila Dahle, tel. 951 50 109 laila.dahle@mobarn.no 

Besøksadresse

Mobarn
Hamnegata 8b
6413 Molde

Postadresse

Mobarn
Postboks 2036
6402 Molde

Telefon

Hovednummer:900 94 638