Gjenåpning av barnehagene

Endelig kan vi gjenåpne barnehagene våre.

Stenging av barnehagene tom. 17. april.

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Mobarns barnehager.