Stenging av barnehagene tom. 13. april.

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Mobarns barnehager.

Vedr. betaling for barnehageplass

Regjeringa har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehageplass så lenge de er stengt på grunn av koronautbruddet. Mobarn har allerede sendt ut faktura for mars måned med forfall 20. mars. Den må du betale. Dette gjelder både for plass og kostpenger. Mobarn vil redusere beløpet på neste faktura for de dagene barnehagene har vært stengt i mars.