Priser

Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året.

 

Foreldrebetalingen øker til 2.910,- kroner i måneden fra 1. januar 2018. 

Gjeldende satser for Mobarn blir:

Fra 1. januar 2018:

100% plass   kr. 2.910,-
 80% plass    kr. 2.735,-
 60% plass    kr. 2.066,-
 50% plass    kr. 1.717,-
 40% plass    kr. 1.484,-

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2
Det ytes 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3

Juli mnd. er betalingsfri.

I tillegg betales pr. mnd. matpenger, 11 måneder i året:

100% plass   kr. 300,-
  80% plass   kr. 240,-
  60% plass   kr. 180,-
  50% plass   kr. 150,-
  40% plass   kr. 120,-

 Reduksjon i foreldrebetalingen.

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen.

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5 åringer , og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke.

Søknadskjema om reduksjon til den enkelte kommune finner dere her:

Molde kommune: følg linken, søknadskjema i menyen til høyre Info. redusert foreldrebetaling

Fræna kommune: Info. og søknadskjema om redusert betaling

Averøy kommune: Søknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Alle Mobarns barnehager har åpningstid fra kl. 7.00 - kl. 17.00 uten ekstra kostnader