Priser

Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

 

Gjeldende satser for Mobarn i 2019 er:

Fra 1. januar 2019:

100% plass   kr. 2.990,-
 80% plass    kr. 2.810,-
 60% plass    kr. 2.123,-
 50% plass    kr. 1.764,-
 40% plass    kr. 1.523,-

Fra 1. august 2019:

100% plass   kr. 3.040,-
 80% plass    kr. 2.858,-
 60% plass    kr. 2.158,-
 50% plass    kr. 1.794,-
 40% plass    kr. 1.550,-

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2
Det ytes 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3

I tillegg betales pr. mnd. matpenger, 11 måneder i året:
100% plass   kr. 325,-
  80% plass   kr. 260,-
  60% plass   kr. 195,-
  50% plass   kr. 163,-
  40% plass   kr. 130,-

Betaling:
Foreldrebetaling pr. måned, 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

Reduksjon i foreldrebetalingen.
Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen skal betale mer en 6% av inntekten for en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til den kommunen de bor i og søknaden innvilges for ett år av gangen.

-Redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt
-Gratis kjernetid for barn mellom 3 – 5 år som bor i husstander med lav inntekt

Søknadskjema om reduksjon til den enkelte kommune finner dere her:

Molde kommune: følg linken, søknadskjema i menyen til høyre Info. redusert foreldrebetaling

Fræna kommune: Info. og søknadskjema om redusert betaling

Averøy kommune: Søknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Alle Mobarns barnehager har åpningstid fra kl. 7.00 - kl. 17.00 uten ekstra kostnader

 

Verneting:
Partene vedtar barnehagens verneting i alle tvister som gjelder avtaleforholdet.