Nye satser på foreldrebetaling

Stortinget har vedtatt ny makspris for heltidsplass gjeldende fra 1. august 2019.

Nye satser fra 1. august blir:

100% plass   kr. 3.040,-
 80% plass    kr. 2.858,-
 60% plass    kr. 2.158,-
 50% plass    kr. 1.794,-
 40% plass    kr. 1.550,-

Det ytes 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2
Det ytes 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3