Stenging av barnehagene tom. 17. april.

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Mobarns barnehager.

Barnehagen stenges i utgangspunktet for alle barn, men for å opprettholde virksomheter i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og for å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, skal barnehagene sørge for å holde åpent for barn av ansatte i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren og ansatte i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen er stengt.

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Barnehagen er stengt fra og med fredag 13. mars og frem til fredag 17.april.  

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styrer i din barnehage.